NLdoet 2015

De Rotary Deurne Asten Someren heeft tijdens NLdoet keihard gewerkt: de jeu de boules baan werd grondig verbeterd, de bospaden schoongeveegd, er werd gesnoeid, en de afrastering gerepareerd. Zij werden bijgestaan door de vrijwillige tuinmannen Piet en Wim. Ook werd er door vrijwilligers voor de broodnodige en verdiende foeragering gezorgd. Veel dank voor al het werk, jullie maken het verschil!

IMG_36068cdd68ce56a179cd8354fd59eab5989b

NLdoet 21 maart

Ook de Rode Kruis Bungalow neemt deel aan NLdoet!  Leden van de Rotary “Deurne Asten Someren” komen op 21 maart werkzaamheden in de tuin doen. Zij worden bijgestaan door vrijwillige tuinlieden.

Winterreces

Afgelopen winterreces is er hard aan het onderhoud gewerkt: De Bungalow is van een nieuw dak voorzien. Het was, ondanks het tegenzittende winterweer, op enkele kleine werkzaamheden na, net op tijd klaar.