Donaties

Natuurlijk heeft de Rode Kruis Bungalow altijd wensen die zij graag gerealiseerd ziet worden. Financiële ondersteuning is daarom meer dan welkom. Wilt u een schenking doen? Dat kan op verschillende manieren:

    • op Rek. nr NL16ABNA 086.00.27.880 t.n.v. de Rode Kruis Bungalow te Eindhoven
    • een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is periodiek schenken met een notariële akte. U kunt in dit geval uw gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting.
    • ook kunt u, naast uw famile en vrienden, de Rode Kruis Bungalow opnemen als erfgenaam in uw testament.