Dé Bungalow Someren

Dé Bungalow in Someren is een vakantieoord voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, vanwege fysieke beperking(en) of om sociale redenen. Bent u van goede zorg afhankelijk of wilt u eens in fijn gezelschap zijn, dan is Dé Bungalow een hele geschikte vakantiebestemming voor u.

U maakt deel uit van een groep van 9 gasten, die worden bijgestaan door een team van 7 vrijwilligers, waaronder een verpleegkundige, verzorg(st)ers en twee koks.

De vakantie begint op maandagmiddag en eindigt op zaterdag of zondag.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen naar 06 139 537 07  of e-mailen naar debungalowsomeren@solcon.nl.

Doelstelling van de stichting

Het beheren, onderhouden en ter beschikking stellen van Dé Bungalow in Someren. Dit is een aangepaste vakantie-accommodatie voor mensen die niet zelfstandig met vakantie kunnen, vanwege fysieke beperking(en) of om sociale redenen. De gasten krijgen er de gewenste verzorging. Eventueel positief resultaat uit exploitatie en vermogen wordt binnen de doelstelling van de stichting gebruikt.

Missie

Het aangenamer maken van het leven van mensen in een kwetsbare positie. Zij doet dit door middel van het organiseren van een verblijf in Dé Bungalow voor diegenen die van zorg afhankelijk zijn en/of in een sociaal isolement verkeren.Ook rekent Dé Bungalow het tot haar taak om hiermee mantelzorgers te verlichten.

In aansluiting op het grondbeginsel van het Nederlandse Rode Kruis wordt er (vrijwel) uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. De Stichting organiseert vakantieweken op een non-profitbasis. De kosten van de aangeboden vakantie moeten binnen het bereik van iedereen zijn. Het is de doelstelling om die vakantiegangers te bereiken die het meeste in aanmerking komen voor een “vakantie met zorg”.

De aanmelding van gasten geschiedt dan ook via de lokale Rode Kruisafdeling. Wederzijds respect is de basis voor de samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en vakantiedeelnemers.